Gold Stone Energy Thailand เป็นผู้ร่วมมือสำคัญของทาง โกลด์สโตนโซล่ากรุ๊ป เราทั้งสองเล็งเห็นความสำคัญถึงความต้องการสินค้าและระบบบริหารพลังงาน เรามั่นใจในประสบการณ์ขององค์กรณ์ที่มีความสามารถ ทั้งการผลิตแผงโซล่า การพัฒนาโครงการพลังงาน ให้ทางเลือกไฟแนนซ์ รวมถึงการก่อสร้างและติดตั้งระบบบริหารพลังงาน ประสบการณ์ของเรา มีมากกว่า 300 เมกะวัตทั่วโลก รวมถึงทางด้านยุโรปและเอเชียเป็นต้น

 ​

 ​Europe and Asia.

ไซต์งาน: อิเกีย สาขา คาตาเนีย, ประเทศอิตาลี ​

ระบบ: โซล่าบนหลังคา กำลังรวมของระบบ: 528.55 กิโลวัตต์

ไซต์งาน:อิเกีย สาขา คาร์ดิฟ, ประเทศอังกฤษ

ระบบ: โซล่าบนหลังคา
กำลังรวมของระบบ: 149.28 กิโลวัตต์

ไซต์งาน: บริษัทฮาสเซีย มิเนรัลควีเรน – วีต้าโคล่า ​

ระบบ: โซล่าบนหลังคา
กำลังรวมของระบบ: 576 กิโลวัตต์

ไซต์งาน: แมดดริด , ประเทศสเปน ​

ระบบ: โซล่าฟาร์ม
กำลังรวมของระบบ: 50 กิโลวัตต์

ไซต์งาน: อิเกีย สาขา โตริโน่, ประเทศอิตาลี ​

ระบบ: โซล่าบนหลังคา
กำลังรวมของระบบ: 451.22 กิโลวัตต์

ไซต์งาน: ฐานผลิตพลังงาน พีแอลเอสพี โกลม๊อด, ชินไห้ม ประเทศจีน ​

ระบบ: โซล่าฟาร์ม
กำลังรวมของระบบ: 10 เมกาวัตต์

ไซต์งาน: อิเกีย สาขา รีมีนี่, ประเทศอิตาลี ​

ระบบ: โซล่าบนหลังคา
กำลังรวมของระบบ: 461.23 กิโลวัตต์

ไซต์งาน: โครไวซ์, เชค ​

ระบบ: โซล่าฟาร์ม
กำลังรวมของระบบ: 500 กิโลวัตต์

ไซต์งาน: เยอรมนี ​

ระบบ: โซล่าบนหลังคา
กำลังรวมของระบบ: 576 กิโลวัตต์

ไซต์งาน: เยอรมนี ​

ระบบ: โซล่าฟาร์ม
โมดูล: GS-50
กำลังรวมของระบบ: 2MW