Tag: โซลาร์รูฟท็อป

โซล่าเซลล์กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่ในระดับเขตอุตสาหกรรม​

แผงโซล่าเซลล์   ในอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรหนักตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติ และนั่นย่อมหมายถึงความต้องการพลังงานตลอดเวลาเช่นกัน และเมื่อราคาของดีเซลพุ่งสูงขึ้นควบคู่ไปกับสถานการณ์ขาดแคลนพลังงาน ไม่นานจากนี้ ทั้งบริษัทและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ดีกว่า   ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริดไทเป็นระบบที่ได้ผลคุ้มค่าต่อราคามากที่สุด ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้แก่อุตสาหกรรม แต่ยังมีการเก็บกักพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่มีการสร้างพลังงานเพิ่ม (เช่นเวลากลางคืน) อย่างไรก็ตาม ระบบนี้มีปัญหาในแบบของมัน ปัญหาหลักคือพลังงานอาจขาดแคลนไปในช่วงที่กริดเกิดการล้มเหลว เพื่อแก้ไขปัญหาจึงมีการใช้ระบบไฮบริดโดยใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานสำรอง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม   ประโยชน์   ▪ ปั๊มพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมอเตอร์และตัวควบคุม   ▪ แผงโซลาร์เซลล์ที่ให้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอายุใช้งานถึง 25 ปี   ▪ ตัวควบคุมปั๊มอัตโนมัติพร้อมระบบ MPPT (ติดตามจุดพลังงานสูงสุด)   ▪ การป้องกันพลังงานไฟฟ้าแรงสูง/พลังงานไฟฟ้าแรงต่ำ/ไม่มีพลังงานไฟฟ้าในตัวควบคุมปั๊มแบบอัตโนมัติ   ▪ ตัวควบคุมปั๊มที่ได้รับการคุ้มครองจากขั้วไฟฟ้าผิดพลาดและพลังงานอุณหภูมิสูงเกินไป ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มเติมด้วยชุดของผลประโยชน์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาในความเป็นไปได้โดยการประเมินผลในบางปัจจัยสำคัญ เพื่อที่เจ้าของโรงงานสามารถระบุถึงการนำระบบมาปฏิบัติใช้จริง ปัจจัยเหล่านี้บางส่วนประกอบด้วย:   ▪ การตรวจสอบหลังคาเพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PGS ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการไฟฟ้าของโรงงาน   ▪ การวิเคราะห์ปริมาณที่รับได้เพื่อประมาณการถึงปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานจะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น   […]

ธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปอนาคตใส ต้นทุนผลิตไฟฟ้าลดลงต่อเนื่อง

นายดุสิต เครืองาม นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย เปิดเผยว่า ในปีหน้าคาดว่าการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟท็อป) ในภาคธุรกิจและครัวเรือนจะยังคงขยายตัวแบบต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีการติดตั้ง 1,000 เมกะวัตต์ก่อให้เกิดการลงทุน 30,000 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปต่ำกว่าราคาขายปลีกที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทำให้ภาคธุรกิจมีการพิจารณาติดตั้ง เพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง   “ขณะนี้ต้นทุนค่าไฟฟ้าดังกล่าวมีราคาถูกลงอย่างต่อเนื่อง หากตั้งบนสมมติฐาน อายุใช้งานเพียง 10 ปีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 3 บาท แต่หากคิดเฉลี่ย 20 ปีค่าไฟอยู่ที่เพียง 2 บาทเศษ จึงไม่แปลกที่จะเห็นมีการติดตั้งมากขึ้นโดยเฉพาะจากผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (IPS) และโซลาร์ส่วนนี้ยังไม่รวมกับโซลาร์ภาคประชาชนที่รัฐจะส่งเสริมอีก” นอกจากนี้ ในขณะนี้กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ (พีดีพี 2018) ในภูมิภาค ซึ่งทราบว่าได้มีการบรรจุการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ภาคประชาชนตลอดแผนจำนวน 10,000 เมกะวัตต์ จึงต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแล้วสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินให้เข้าสู่ระบบได้ ผู้สื่อข่าวรายงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า การที่ร่างพีดีพีออกมาเรียบร้อย ก็จะทำให้เกิดการลงทุนด้านพลังงาน ที่มีทิศทางชัดเจนขึ้นในปี 2562 โดยเฉพาะจากพลังงานทดแทนที่ต้องหยุดไประยะหนึ่ง เพราะนโยบายพลังงานที่คลุมเครือหลายเรื่อง และแม้แผนพีดีพีจะออกมาแต่ที่สุดแล้วคงต้องมาดูรายละเอียดของการปฏิบัติว่าจะเปิดรับซื้ออย่างไรทั้งโซลาร์ภาคประชาชน โรงไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น.   ที่มา   https://www.thairath.co.th