ประสบการณ์ของเรา

Gold Stone Energy Thailand is a key strategic partner with Gold Stone Solar Group,we both strongly see the need to provide Thailand and Southeast Asia regions with energy management services and products. As a company that specializes in manufacturing HDT PV modules, project development, financing, construction and operations; our team international experience accounted for more than over 300 MW worldwide in different regions such as ​Europe and Asia.

11
Residential House System
IP01
Residential House System
Wiwat 11
Residential House System
AL1
โครงการโรงงานกระดาษ Alcott and Co
S__33316881
โครงการโรงงานไม้แขวนเสื้อ THAI OLYMPIC
03
PTTEP Project
01
Downtown House System 10kWp
02
Residential House System
S__33841173
บ้านพักชานเมือง
04
Bertram Chemical Project
05
Srimaung Market , Ratchaburi
S__33841248
บ้านใจกลางเมือง 11.56 กิโลวัตต์
07
Site: GLSM, Chine Hai, China ​ Type of system: Commercial rooftop installation Installed capacity: 10gW .
08
Site: IKEA stores Torino, Italy ​ Type of system: Commercial rooftop installation Installed capacity: 451.22 kWp
09
IKEA store Catania, Italy ​ Type of system: Commercial rooftop installation Installed capacity: 528.55 kWp
010
Site: IKEA store Cardiff, England Type of system: Commercial rooftop installation Installed capacity: 149.28 kWp
011
Site: Hassia Mineralquellen – Vita Cola ​ Type of system: Commercial rooftop system Installed capacity: 576 kWp
012
Site: Madrid, Spain ​ Type of system: Commercial rooftop installation Installed capacity: 50 kWp
013
Site: Krhovice, Czech ​ Type of system: Solar farm Installed capacity: 500 kWp
014
Site: Germany ​ Type of system: Commercial rooftop installation Installed capacity: 576 kWp
015
Site: Germany ​ Type of system: Solar Farm Module: GS-50 Installation capacity: 2MW