ประสบการณ์ของเรา

Gold Stone Energy Thailand

เป็นผู้ร่วมมือสำคัญของทาง โกลด์สโตนโซล่ากรุ๊ป

เราทั้งสองเล็งเห็นความสำคัญถึงความต้องการสินค้าและระบบบริหารพลังงาน เรามั่นใจในประสบการณ์ขององค์กรณ์ที่มีความสามารถ ทั้งการผลิตแผงโซล่า การพัฒนาโครงการพลังงาน ให้ทางเลือกไฟแนนซ์ รวมถึงการก่อสร้างและติดตั้งระบบบริหารพลังงาน ประสบการณ์ของเรา มีมากกว่า 300 เมกะวัตทั่วโลก รวมถึงทางด้านยุโรปและเอเชียเป็นต้น