ติดโซล่าเซลล์ ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน

• Products

                    Gold Stone Energy Thailand บริษัทของเราให้ความสำคัญในมาตราฐานและความแม่นยำของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ฉะนั้นเราจงใจเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้อย่างถี่ถ้วนตั้งแต่แผงโซล่า อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ยึด จนถึงสายไฟ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ระบบที่คุ้มค่าแก่การลงทุนที่สุด 

                  นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนจําหน่ายและผู้จัดจําหน่ายรวมทั้งยังเป็นหุ้นส่วนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของ บริษัท โกลด์สโตน โซล่ากรุ้ป ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความมั่นคง และมากด้วยประสบการณ์ในการผลิตและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก ได้นำแผงโซล่า HDT panels mono-crystalline hetero-junction double-sided solar cells มาใช้ในโครงการของเราแผงนี้ด้วยขนาด 60 เซล สามารถผลิตพลังงานได้ถึง 320 วัต ฉะนั้นจะสามารถลดพื้นที่และอุปกรณในการติดตั้งและทำให้คุ้มค่าแก่การลงทุนมากขึ้น

HDT high efficiency heterojunction solar cell structure

               The use of non-IPA-containing texturing additive improves the stability of the texturing and extends the lifetime of the solution. The removing the surface layer completely eliminates the mechanical damage on the wafer surface, and effectively controls the size and size distribution of the pyramids. A unique cleaning process is developed to ensure the cleanliness of silicon surface before passivation; an intellectual proprietary process has been developed for pyramids sharpening treatment method to avail the silicon films to cover evenly on the pyramids.

Innovations bring technological breakthroughs

                The adoption of high conductivity metallization process improves the conversion efficiency and reduces the cost of HDT solar cell. HDT solar cell uses N-type monocrystalline silicon wafers so there is no LID and LeTID effect. All the processes of HDT solar cell are carried out at low temperatures below 220ºC. The structure of HDT solar cell is applicable on ultra-thin silicon wafers substrate therefore can realize flexibility in the future. 

Excellent product characteristics

                       1、High conversion efficiency:HDTsolar cell has high conversion efficiency, up to 22.5%;Double-sided module technology:HDT solar cells have a double-sided structure, which can receive the sunlight from both sides, well for making the glass-glass modules. 2、With optimal positioning on the ground, the modules could generate ~10% more output power. 3、Hetero-junction emitter:Band engineering technology improves the quality of the amorphous silicon and widens its band gap, making the layer more transparent, resulting in Isc and Voc. The world record efficiency for this type of solar cells has reached to 26.3%; 4、Low power-temperature coefficient:The power-temperature coefficient of HDT solar cell is less than ~-0.28%/ºC, making it more suitable working in hot outdoor environment.

Advanced Technology of Metallization Process

                  GS-Solar brings in the concept of semiconductor microchip technology, using special equipment to complete high-conductivity metal fine line, and provides customers with the best technology to achieve equipment and operating costs far lower than the traditional low-temperature screen printing of Ag. The conductivity of GS-Solar high conductivity material is 10 times the conductivity of silver, and the metal fine line is easy to weld, the line width can be controlled below 40μm.

Concise Layout of Production Line and High ROI

                    In addition to the advantages of advanced process, excellent performance, stable equipment performance and low maintenance cost, best value of ROI from the customer’s demand, HDT high efficiency solar cell strives to achieve the lowest cost of electricity, and brings over value to customers.