พวกเราคือใคร

Gold Stone Energy (Thailand) Co., Ltd เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้ทางเลือกในประเทศแถบอาเซียน แก่เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารและประหยัดพลังงาน และให้ความสำคัญในการใช้ เทคโนโลยีที่รวมถึง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟแอลอีดี และ เครื่องประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการทางเลือกในการประหยัดพลังงาน